Pergalė prie Šiaulių

Šiomis dienomis prisiminkime, kaip jauna Lietuvos kariuomenė mūšiuose dėl Šiaulių sumušė gerai ginkluotas ir patyrusias bermontininkų pajėgas. Vadinamosios Radviliškio kautynės užbaigė beveik penkis mėnesius trukusią pulkininko Pavelo Bermonto avantiūrą Lietuvoje ir buvo svarbus žingsnis įtvirtinant mūsų šalies nepriklausomybę. 1919 metų lapkričio 21-ąją, 3 valandą ryto pulkininko leitenanto Kazio Ladygos vadovaujami Lietuvos daliniai pradėjo puolimą Šiaulių … Skaityti toliau Pergalė prie Šiaulių

Mečislovas Gedvilas: legendos ir tikrovė

 Vakar sukako 108 metai, kai gimė prieškario komunistinio pogrindžio aktyvistas, o vėliau – marionetinės Sovietų vyriausybės vadovas Mečys Gedvilas. Nuėjęs kelią nuo liaudininko iki bolševiko, tapęs vienu svarbiausių stalininio teroro vykdytojų, šis veikėjas kartais paminimas ir geru žodžiu -  kaip lietuviškos mokyklos gynėjas. Tačiau ar tokia pozicija nebuvo tik ginklas vidinėse partijos viršūnių kovose?   … Skaityti toliau Mečislovas Gedvilas: legendos ir tikrovė

Ilgas nomenklatūros ruduo

  1987 metų lapkričio 14 dieną mirus LKP CK pirmajam sekretoriui Petrui Griškevičiui, daugelis tikėjosi, kad Maskvoje įsisiūbavusi demokratizacija ir viešumas pagaliau pasieks ir Lietuvą. Tačiau didelei visų nuostabai į velionio vietą buvo paskirtas kitas brežnevinio tipo vadovas - Ringaudas Songaila.  Konservatyviosios nomenklatūros ruduo truko dar beveik metus.  Aras Lukšas Politinis klimatas Lietuvoje 1987-ųjų lapkritį … Skaityti toliau Ilgas nomenklatūros ruduo

Vėlinių šviesos įkvėpti

  Įpusėjus šeštajam praėjusio amžiaus dešimtmečiui, sovietinės Lietuvos valdžia džiaugsmingai raportavo Kremliui galutinai palaužusi ginkluotą pokario pasipriešinimą. Tačiau protestai prieš okupantus netruko išsilieti kitokiomis formomis. 1955 metų Vėlinių paminėjimas davė pradžią pirmosioms viešoms antisovietinėms manifestacijoms, netrukus išsiliejusioms į galingą jaunimo protestų bangą. Aras Lukšas Paskutinėmis 1955 metų spalio dienomis Kauno Senosiose kapinėse lankytojų buvo gausu: … Skaityti toliau Vėlinių šviesos įkvėpti