Petras Vileišis: paskutinis sugrįžimas Tėvynėn

  Sausio 25-ąją sukako 160 metų, kai gimė vienas žymiausių Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų Petras Vileišis. Didesnę savo gyvenimo dalį praleidęs toli nuo Tėvynės jis ketvirtį amžiaus kovojo už lietuvišką spaudą,  grįžęs į Lietuvą leido pirmąjį legalų lietuvišką dienraštį bei švietėjiškas knygas, visais būdais rėmė mūsų šalies nepriklausomybės idėją. Deja, nepriklausomoje Lietuvoje jam buvo … Skaityti toliau Petras Vileišis: paskutinis sugrįžimas Tėvynėn

Generolas politikos šunkeliuose

  1940 metų sausio 22 dieną Lietuvos kariuomenės vadui generolui Stasiui Raštikiui išėjus atostogų, Prezidentas Antanas Smetona laikinai eiti šias pareigas paskyrė Vincą Vitkauską, kuriam bus lemta tapti paskutiniuoju nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadu, o vėliau savo noru apsivilkti Lietuvą okupavusios Raudonosios armijos generolo uniformą. Ši diena turėjo didžiulės įtakos ne tik išdavystės keliu pasukusio kariuomenės … Skaityti toliau Generolas politikos šunkeliuose

Šešios nerimo dienos

Apie tai, kas vyko lemtingą ir kruviną 1991 metų sausio 13-osios naktį rašyta, rodyta ir kalbėta labai daug. Kiekvienas iš tūkstančių šių įvykių dalyvių nešiojasi apie juos savo prisiminimus, kurie, metams bėgant, dėliojasi į vis ryškesnę mozaiką. Tačiau visą tų dienų vaizdą greičiausiai kada nors sudėlios tik ateities istorikai. Na, o mes šiandien prisiminkime agresijos … Skaityti toliau Šešios nerimo dienos

Pirmosios vyriausybės griūtis

   Lygiai prieš 20 metų, 1991 metų sausio 7-8 dienomis Vilniuje plėtojosi įvykiai, parklupdę pirmąją atkurtos nepriklausomos Lietuvos vyriausybę. To meto ministrų kabineto ir jo vadovės Kazimiros Prunskienės veikla iki šiol vertinama prieštaringai, netgi diametraliai priešingai, juolab, kad dauguma anų metų įvykių dalyvių ir šiandien yra sveiki ir gyvi, o kai kurie iš jų vis … Skaityti toliau Pirmosios vyriausybės griūtis