„Bangų mūšos“ nublokšti

1949 metų kovo 25 dieną SSRS Vidaus kariuomenė, saugumiečiai ir vietiniai jų parankiniai pradėjo antrą pagal dydį masinių trėmimų operaciją „Priboj“ („Bangų mūša“). Jos metu okupuota Lietuva neteko dar 30 tūkstančių savo piliečių, o likę kaimo žmonės netrukus buvo prievarta suvaryti į stalininius „kolchozus“. Aras Lukšas 1949 metų kovo 25-oji buvo penktadienis. Ne sekma diena, … Skaityti toliau „Bangų mūšos“ nublokšti

Įkaitai už mirties vartų

    1943 metų kovo 16 dieną naciai suėmė ir netrukus į Štuthofo koncentracijos stovyklą išvežė 46 lietuvių inteligentus. Šie niekuo dėti žmonės tapo nacių įkaitais – jiems teko atkentėti už žlugusį hitlerininkų sumanymą steigti mūsų krašte lietuvišką SS legioną. Aras Lukšas 1943 metų kovo 16 diena. Iš įvairių Kauno įstaigų ir butų Vytauto prospekto … Skaityti toliau Įkaitai už mirties vartų

Diena, kai nusileido uždanga

Lygiai prieš 65 metus Didžiosios Britanijos konservatorių lyderis ir buvęs šios šalies premjeras Winstonas Churchillis ištarė žodžius, ne tik padarius pradžią šaltajam karui, bet ir suteikusios išsivadavimo viltį daugybei sovietų pavergtų tautų. Tarp jų – ir Lietuvai. Tačiau šioms viltims buvo lemta išsipildyti tik po kelių ilgų dešimtmečių. Aras Lukšas „Nuo Štetino prie Baltijos iki … Skaityti toliau Diena, kai nusileido uždanga