(Ne)pamirštas gimnazistų testamentas

  1952-jų Kūčių vakarą ant šešiolikos šventinių stalų gulėjo po tuščią lėkštę. Na mirusiems - gyviesiems. Tiems, kuriems Kalėdas teko sutikti ne jaukiuose namuose su artimais žmonėmis, o kalėjimo kameroje ir teismo salėje. Tų metų gruodžio 23-27 dienomis uždarame Pabaltijo apygardos Vilniaus srities karinio tribunolo posėdyje buvo teisiami 16 pogrindinės antisovietinės organizacijos „Vieningoji darbo sąjunga“ … Skaityti toliau (Ne)pamirštas gimnazistų testamentas

Lietuvių partizanai lenkų Suvalkijoje

1945 metų gruodžio 15 dieną Lenkijos Punsko valsčiaus Šlynakiemio kaime žuvo Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo organizacinio skyriaus viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. Jis nebuvo vienintelis Lietuvos laisvės kovotojas, veikęs Lenkijos teritorijoje: mūsų vyrų Suvalkų trikampyje būta iš tiesų nemažai. Paskutinysis Augustavo girios partizanas, 1954-ųjų spalio 2 dieną kritęs Lipsko valsčiaus Krasne-Vyžarne-Skiblevo miškų masyve, taip pat buvo … Skaityti toliau Lietuvių partizanai lenkų Suvalkijoje