Jonas Aukštuolis: visuomenininkas, diplomatas, Gulago kankinys

1949 metų spalio 28 dieną Mordovijos Dubravlago lageryje mirė nepriklausomos Lietuvos diplomatas ir visuomenės veikėjas Jonas Aukštuolis. Dešimtmečius išdirbęs pasiuntiniu Skandinavijos, Lotynų Amerikos, Baltijos ir kitose šalyse, jis sovietinių okupantų buvo apšauktas „kontrrevoliucionieriumi “ ir nuteistas 25 metams nelaisvės, tačiau nuosprendžio nesulaukė.     Aras Lukšas   Diplomatas Jonas Aukštuolis šiandien prisimenamas nedažnai. Bent jau … Skaityti toliau Jonas Aukštuolis: visuomenininkas, diplomatas, Gulago kankinys

Vincentas Žaliaduonis – humaniškasis partizanų vadas

  Prieš 105 metus, 1990-ųjų lapkričio 2 dieną gimė Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinės vadas Vincas Žaliaduonis – Rokas, išsiskyręs iš kitų kovotojų garbingumu, humanizmu, paprastumu, neeiliniu organizatoriaus ir net diplomato talentu. Šio legendinio partizano vardas čekistus gąsdino ir po jo žūties. Prisiminkime V. Žaliaduonio ir jo vadovautos rinktinės kovos kelią.     Aras … Skaityti toliau Vincentas Žaliaduonis – humaniškasis partizanų vadas

Juozas Mikuckis: karininkas, poetas ir šnipas

  1970 metų spalio 13 dieną Kaune mirė Juozas Mikuckis – buvęs nepriklausomas Lietuvos karininkas ir poetas. Tuomet niekas nenumanė, kad šis žmogus tris dešimtmečius buvo sovietų šnipas, sekęs, dezinformavęs ir kompromitavęs lietuvių emigracijos veikėjus.   Aras Lukšas   „Skamba varpas ten už šilo, Virkdo kvepiančias lankas ... Tokį pat nejaukų, gilų Kapą juk ir … Skaityti toliau Juozas Mikuckis: karininkas, poetas ir šnipas

Vilniaus sugrįžimas: šviesa ir šešėliai

1939-ųjų spalio 10 dieną atgavusi Vilnių iš Josifo Stalino rankų, Lietuva įsivėlė į pragaištingą sandėrį, pražudžiusį visą mūsų valstybę. Tačiau ar tuomet buvo kitoks pasirinkimas? O jei ne, kas ir kada galutinai užrišo Vilniaus mazgą, atėmusį iš Lietuvos politikų bet kokią manevro laisvę ir galop nuvedusį šalį tiesiai į Kremliaus glėbį? Aras Lukšas Šaltoką ir … Skaityti toliau Vilniaus sugrįžimas: šviesa ir šešėliai

Kazys Preikšas: nuo pogrindžio idealisto iki stalininio inkvizitoriaus

  Prisiminę svarbiausius su sovietiniais okupantais 1940-aisiais bendradarbiavusius Lietuvos inteligentus, kurių vardais dar ir šiandien vadinamos gatvės ir mokyklos, šiandien pakalbėkime apie kitokio tipo veikėją –  kultūrbolševikų globėją ir idėjinį Lietuvos valstybingumo priešą Kazį Preikšą Iš karto pastebėsime, kad vadinamieji Kazio Preikšo „anketiniai duomenys“ puikiai tiko ir revoliucionieriaus pogrindininko, ir aukšto rango sovietinio partokrato karjerai. … Skaityti toliau Kazys Preikšas: nuo pogrindžio idealisto iki stalininio inkvizitoriaus