Stalinizmo šaukliai: tarp prisitaikymo ir atgailos

  Šiemet nemažai kalbėjome apie Lietuvos inteligentus, ypač apie rašytojus, 1940-aisiais ne tik šlovinusius sovietinę okupaciją, bet ir savo rankomis laidojusius mūsų valstybę. Vėliau šie veikėjai tapo šėtoniškos stalininės sistemos sraigteliais, nebegalėjusiais jai pasipriešinti. Bet ar nors vienas iš jų tikrai praregėjo ir mėgino nusimesti sunkią kaltės naštą?   Aras Lukšas   1940 metų liepos … Skaityti toliau Stalinizmo šaukliai: tarp prisitaikymo ir atgailos

Aksominė diktatūra

  Šiandien dar kartą prisiminkime 1926 metų gruodžio 17-osios perversmą ir po jo stojusius Antano Smetonos laikus, kuriuos sovietinė propaganda be išlygų vadino kruvina fašistine diktatūra. Tačiau ar A. Smetonos režimą bent iš tolo galima lyginti su milžiniškomis koncentracijos stovyklomis, kuriomis savo šalis pavertė sovietų komunistai ar Vokietijos nacionalsocialistai? Pažvelkime į faktus.   Aras Lukšas … Skaityti toliau Aksominė diktatūra

Visuomenės konsolidacijos vyriausybė negandų akivaizdoje

    „Gerbiamieji seimo atstovai! Ypatingai sunkiomis aplinkybėmis naujai vyriausybei tenka pradėti darbas. Karas toliau plečiasi. Jo padariniai vis daugiau ir skaudžiau paliečia mūsų kraštą. Tokiais audringais laikais pagrindinis kiekvienos vyriausybės uždavinys yra išsaugoti tautos ir valstybės gyvybę“. Tokiais žodžiais programinę kalbą Seime 1939 metų gruodžio 6 dieną pradėjo paskutinysis nepriklausomos Lietuvos ministras pirmininkas Iš … Skaityti toliau Visuomenės konsolidacijos vyriausybė negandų akivaizdoje

„Liaudies gynėjai“ prieš lietuvių tautą

  1944 metų gruodžio 3 dieną sovietinės Lietuvos Liaudies Komisarų Taryba ir Komunistų partijos Centro Komitetas priėmė nutarimą kiekviename valsčiuje įkurti ginkluotus būrius iš partinio ir sovietinio aktyvo. Okupantai šiuos būrius vadino „liaudies gynėjais“, o kaimų ir miestelių gyventojai netruko juos niekinamai praminti stribais. Prisiminkime, kas buvo tie stribai ir ką jie nuveikė, tarnaudami atėjūnams. … Skaityti toliau „Liaudies gynėjai“ prieš lietuvių tautą