Jeronimas Plečkaitis: politikas, virtęs teroristu

  1963-ųjų spalio 29 dieną Pilviškiuose mirė vienas skandalingiausių tarpukario Lietuvos politikų Jeronimas Plečkaitis. Prisiminkime, kaip šio socialdemokrato ir jo bendraminčių mėginimai atkurti 1926-aisiais panaikintą parlamentinę demokratiją virto pragaištinga kova prieš pačią Lietuvos valstybę. Jeronimą Plečkaitį šiandien galėtume prisiminti taip, kaip prisimename Steponą Kairį, Mykolą Biržišką, Kiprą Bielinį ar kitus iškilius ir garbingus kairiosios pakraipos … Skaityti toliau Jeronimas Plečkaitis: politikas, virtęs teroristu

Majoras Jonas Pyragius: lakūno keliai ir klystkeliai

  1975-ųjų spalio 20 dieną Australijos Adelaidės mieste mirė tarpukario Lietuvos karo lakūnas, žymus sklandytojas, trijų valdžios perversmų dalyvis ir nesutaikomas kovotojas prieš bolševizmą Jonas Pyragius. Prisiminkime šios prieštaringai vertinamos asmenybės kelius ir klystkelius.   Aras Lukšas   Gausios ūkininko šeimos sūnus. Nepriklausomybės kovų savanoris, kariavęs visuose jų frontuose. Karo lakūnas, drauge su kitais aviacijos … Skaityti toliau Majoras Jonas Pyragius: lakūno keliai ir klystkeliai

Kazimieras Kontrimas-Montė: “Turime išlikti, kiek įmanoma, teisingesni“

  1952-ųjų spalio 30 dieną, išduotas ryšininko, žuvo Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas-Montė. Prisiminkime šį kovotoją ir jo bendražygius.   Aras Lukšas   Už jo galvą enkavėdistai siūlė 10 tūkstančių červoncų premiją. Jo įkurta partizanų rinktinė buvo tapusi didžiausio MGB provokatoriaus Juozo Markulio taikiniu. Montės vardas varė siaubą ir Žemaitijoje mėginusiems … Skaityti toliau Kazimieras Kontrimas-Montė: “Turime išlikti, kiek įmanoma, teisingesni“

Apginta ginklo garbė

1944 metų spalio 7 dieną į Tėvynės apsaugos rinktinę susitelkę Lietuvos kariuomenės karininkai ir jų vadovaujami savanoriai prie Sedos miestelio stojo į nelygias kautynes su Raudonosios Armijos daliniais. Paskutinis lietuvių mėginimas pasipriešinti iš Rytų plūstantiems atėjūnams buvo pasmerktas nuo pat pradžių ir pareikalavo mažiausiai šimto vyrų gyvybių. Tad ar šis mūsų kovotojų žygis apskritai turėjo … Skaityti toliau Apginta ginklo garbė