Vincas Mašalaitis: valstybės vyras politikų šešėlyje

  Rytoj sukanka 125 metai kai gimė bene labiausiai pamirštas Lietuvos valstybės veikėjas Vincas Mašalaitis. Prisiminkime šio žmogaus gyvenimą ir darbus.   Aras Lukšas   Lietuvos valstybės veikėją Vincą Mašalaitį šiandien turbūt prisimena nedaugelis. Net ir dauguma enciklopedinių leidinių jo vardą nutyli. Vienintelėje Bostono Lietuvių enciklopedijoje, išleistoje dar V. Mašalaičiui esant gyvam, galime rasti keliolika … Skaityti toliau Vincas Mašalaitis: valstybės vyras politikų šešėlyje

Leonardas Peseckas: geležinio piloto istorija

  1899 metų rugsėjo 15 dieną gimė  legendinis lietuvių karo lakūnas pulkininkas leitenantas Leonardas Peseckas. Prisiminkime šio karininko kelią į padanges ir ryškiausius jo tarnybos Lietuvai momentus. Kadaise Leonardas Peseckas buvo žmogus – legenda. Kažkas jį yra pavadinęs žmogumi iš plieno. Ir ne veltui. Mirčiai į akis jis žvelgė dešimtis kartų. Bet šioji nedrįsdavo prieiti … Skaityti toliau Leonardas Peseckas: geležinio piloto istorija