Bronius Kazys Balutis: atlikęs patrioto pareigą

  Rytoj sukanka 50 metų kai Londone mirė diplomatas ir visuomenės veikėjas Bronius Kazys Balutis, nuo pat 1918-ųjų iki gyvenimo pabaigos atstovavęs Lietuvai tarptautinėse derybose, dviejose valstybėse ir ženkliai prisidėjęs prie mūsų valstybės užsienio politikos formavimo.   Aras Lukšas   Broniaus Kazio Balučio gyvenimo istoriją ir visus svarbiausius jo nuveiktus darbus sunku sutalpinti į vieną … Skaityti toliau Bronius Kazys Balutis: atlikęs patrioto pareigą

Antazavės šilo mūšis: Kalėdos kryžminėje ugnyje

  Prieš 73 metus, tuoj po 1944-ųjų Kalėdų miške prie Antazavės miestelio įvyko vienos didžiausių kautynių tarp Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės. Mūsų laisvės kovotojai šiame mūšyje patyrė minimalius nuostolius, tačiau atsitraukiant padaryta taktinė klaida vėliau kainavo labai brangiai.   Aras Lukšas   „Šiandien istorinė ir atmintina diena. Ji ilgai gyvens mūsų atmintyje, įnešdama į … Skaityti toliau Antazavės šilo mūšis: Kalėdos kryžminėje ugnyje

Rinkimai į SSRS AT: paskutinis okupantų spektaklis

  Paskutinį 1940-ųjų ketvirtį Lietuvoje pradėta ruoštis dar vienam krašto sovietizavimo etapui – rinkimams į SSRS Aukščiausiąją Tarybą. Šio farso organizatoriams Maskva iškėlė sunkiai įgyvendinamą užduotį – visoje okupuotoje šalyje neturi likti nė vieno nebalsavusio rinkėjo.   Aras Lukšas   1941-ųjų sausio 12 dieną vyksiantys rinkimai į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, pasak vieno agitacinio dokumento turėjo … Skaityti toliau Rinkimai į SSRS AT: paskutinis okupantų spektaklis

Lietuvos išlaisvinimo Taryba: be ginklo prieš smurtą

  1944-ųjų gruodį įkurta Lietuvos išlaisvinimo taryba (LIT). Šis šiandien jau beveik pamirštas sąjūdis gyvavo vos pusmetį, tačiau, kaip ir kiti neginkluoto pogrindžio sąjūdžiai, padėjo išsaugoti mūsų inteligentijos tautinę savigarbą ir jos valią priešintis pavergėjui.  Kone tą pačią akimirką kai 1944-ųjų vasarą raudonarmiečių batai vėl įžengė į Lietuvos žemę, mūsų krašte prasidėjo antisovietinis pasipriešinimas. Pakartotinė okupacija … Skaityti toliau Lietuvos išlaisvinimo Taryba: be ginklo prieš smurtą