Lozoraitis, Stasys (1898 09 05 – 1983 12 24)

Stasys Lozoraitis. Diplomatas, užsienio reikalų ministras. Gimė 1898 m. rugsėjo 5 d. Kaune. 1923–1929 m.  dirbo diplomatinį darbą Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.  (Nuo 1925 m. - pirmasis sekretorius, nuo 1928 m. patarėjas). 1929 - 1932 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto Italijoje. (Nuo 1931 m. laikinasis reikalų patikėtinis). 1932–1934 m. - Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius. 1934 m. birželio 12 d.  paskirtas LR užsienio reikalų ministru. Nuo 1939 m. vasario iki pasiuntinybės Romoje uždarymo 1940 m. rugpjūčio 27 d. -  nepaprastasis pasiuntinys … Skaityti toliau Lozoraitis, Stasys (1898 09 05 – 1983 12 24)